Raamattu - Uskotoivorakkaus
 In Uncategorized

Raamattu on kokoelma kristinuskon pyhiä tekstejä

 • 66 kirjaa jotka on jaettu kahteen osaan:  Vanhaan ja Uuteen testamenttiin.
 • Suomalainen nimi ”Raamattu” tulee kreikan sanasta grammata = kirjoitukset

Syntyvaiheet

Vanha testamentti

 • 1900 eKr. Suullinen perimätieto leivää
 • 1200 eKr. Ensimmäiset kirjalliset katkelmat
 • 700 eKr. Suullisen perimätiedon kokoaminen
 • 300 eKr. Runokirjojen synty
 • 100 eKr. Nuorimmat tekstit syntyvät (Danielin kirja). VT:n tekstit koossa. Juutalainen yhteisö päätti ohjeellisista teksteistä
 • 100 jKr. Vanhan testamentin kaanon valmiiksi. 

Uusi testamentti

 • 30 jKr Suullinen perimätieto Jeesuksen sanoista ja teoista
 • 50 jKr Varhaisin kirjallinen materiaali. Paavalin kirjeet
 • 70 jKr Markuksen evankeliumi
 • 80 jKr Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit
 • 90 jKr Johanneksen evankeliumi
 • 140 jKr Nuorimmat tekstit
 • 150 jKr UT:n tekstit koossa
 • 300 jKr kristillinen kirkko päätti mitkä tekstit hyväksyttiin kaanoniin. Kriteerit: Apostolinen alkuperä (tekijä tiedossa) , teksti yleisessä käytössä, oikeaoppisuus.

Rakenne

Vanha testamentti (39 kirjaa)

 • Historiakirjat: 1.- 5. Mooseksen kirja, Joosuan kirja, Tuomarien kirja, Ruut, 1.- 2. Samuelin kirja, 1.- 2. Kuninkaiden kirja, 1.- 2. Aikakirja, Esra, Nehemia, Ester
 • Runokirjat: Job, Psalmit, Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen laulu, Valitusvirret
 • Profeettakirjat: Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hoosea, Jooel,Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia

Uusi testamentti (27 kirjaa)

 • Evankeliumit: Matteus, Markus, Luukas, Johannes
 • Historiakirjat: Apostolien teot
 • Kirjeet: Kirje roomalaisille, 1.- 2. korinttilaisille, galatalaisille,efesolaisille, filippiläisille, kolossalaisille, 1.- 2. tessalonikalaisille, 1.- 2. Timoteukselle, Titukselle, Filemonille, heprealaisille, Jaakobin kirje, 1.- 2. Pietarin kirje, 1.- 3. Johanneksen kirje, Juudaksen kirje
 • Profetaalinen kirja: Johanneksen ilmestys

Verkkomateriaaleja

 1. Kerro lyhyesti miten Raamattu on syntynyt?
 2. Mitkä ovat Vanhan testamentin ja Uuden testamentin keskeisinpiä asioita?
 3. Luettele erilaisia tapoja tulkita Raamattua. Mikä niistä on lähimpänä omaa ajatteluasi?
 4. Muistele kertomuksia, sanontoja tai sanoja jotka muistat olevan Raamatusta. Tarkista raamattu.fi -sivuston hakukoneella mistä kohtaa ne löytyvät. Jos et muista mitään erityistä, kokeile hakukoneelle erilaisia sanoja.

Mieti:

 • onko käsityksesi Raamatusta muuttunut ajan mittaan. Jos on niin miten?
Viimeisimmät artikkelit
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search