Jeesus - Uskotoivorakkaus
 In Uncategorized

Jeesus on kristinuskon keskeisin sisältö. Ilman Jeesuksen toimintaa ja merkitystä koko kristinuskoa ei olisi olemassa.

Tutustu materiaaliin:

Kysymykset:

  1. Kerro Jeesuksen elämän vaiheet pääpiirteissään.
  2. Mikä oli Jeesuksen keskeisin sanoma?
  3. Kerro omin sanoin  Jeesuksen merkitys kristinuskolle ja kristityille?
  4. Valitse jokin Jeesuksen vertauksista. Mitä Jeesus halusi vertauksella mielestäsi kuulijoilleen sanoa?
  5. Mitkä asiat Jeesuksen elämässä sinua eniten puhuttelevat? 
Viimeisimmät artikkelit
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search