Luovuudesta voimaa - Uskotoivorakkaus
 In Blogi

Luovuus vaatii rohkeutta.

Henri Matisse, taidemaalari  

Luovuus vaatii heittäytymistä, uskallusta ja ennakkoluulottomuutta. Samalla luovuus rikastuttaa elämää ja antaa rohkeutta olla juuri sellainen kuin on. 

Tällä viikolla luovuus kukkii laajasti Helsingissä, jossa käynnistyy tänään tiistaina ammattioppilaitosten välinen luovien alojen kilpailu SAKUstars. Kilpailu järjestetään yleensä keväällä, mutta siirrettiin koronapandemian takia tänä vuonna syksyyn ja toteutetaan osittain myös etänä. 

SAKUstars-kilpailussa ammattioppilaitosten opiskelijat eri puolilta Suomea kilpailevat musiikissa, kuvataiteessa, teatterissa, tanssissa, runoudessa ja muissa taide- ja kulttuuriaineissa. Kilpailuissa on sarjoja niin ennakkoon lähetetyille töille kuin paikan päällä tehtäville suorituksille.  Kyseessä on ikään kuin ammattioppilaitosten ylioppilaskirjoitukset. Kilpailun kirjo on laaja ja kisattavia sarjoja on useita. Kilpailusuoritusta arvioidaan, mutta suurempi merkitys saattaa olla siihen valmistautumisella.

Tavoitteellisuus, kunnianhimo ja heittäytyminen – näitä kaikkia luovuus vaatii. Samalla, kun nuoret taitajat valmistautuvat SAKUstars kilpailuun he saavat roppakaupalla elämänkokemusta, oppivat itsetuntemusta, löytävät itsestään uusia kykyjä ja uskaltavat rohkeasti kokeilla uutta. Ehkä jopa myös rikkoa omia rajojaan. 

Stadin ammattiopiston oppilaitospappi Sanna Uusitalo on jo usean vuoden ajan ollut mukana SAKUstarsissa teatteritaiteiden kilpailusarjoissa. Sanna on toiselta ammatiltaan teatteri-ilmaisun opettaja ja hänelle SAKUstars on yksi vuoden kohokohdista. Hän on vuosittain harjoituttanut, ohjannut ja dramatisoinut kilpailuun vartin mittaisen näytelmän, jonka nuoret esittävät. Monesti lavalla nousevat näyttelijät ovat ensikertalaisia.  

Sanna tekee työtään molemmista ammattirooleistaan käsin mutta panee myös oman persoonansa peliin. ”Teatteri on taiteenlajina vapauttava ja voimaannuttava kokemus. Olet lavalla juuri niin hyvä kuin osaat. Tittelit ja ihmisen tausta katoavat. Vain omilla kyvyillä ja osaamisella on merkitystä”, Sanna sanoo.  

Teatteri ja taide antavat ainutkertaisia elämyksiä, mutta monelle nuorelle myös suunnan elämälle. Harjoitteluvaiheessa tekijäporukka hitsautuu usein tiiviisti yhteen, tiimihenki ja tsemppaus kuuluvat asiaan. Etenkin näytteleminen vaatii luottamusta ja turvallisessa porukassa uskaltaa päästää irti omista ennakkoluuloistaan ja itsekritiikistä.  ”Teatterissa nuoret etsivät itseään ja usein löytävät jotain täysin uutta itsestään”, Sanna sanoo. 

Monella meistä aikuisistakin on ennakkoluuloja omaa osaamistaan kohtaan. Milloin viimeksi olet uskaltanut rikkoa omia rajojasi ilman nolatuksi tulemisen pelkoa tai jo ennakkoon mieleen hiipivää kauhua omasta epäonnistumisesta?  

SAKUstars kannustaa nuoria löytämään omat lahjansa ja piilevät kykynsä. Tiimihenki, yhteistyötaidot ja usko omiin kykyihin kasvavat samalla. Itsetunto kohenee ja elämä saa sisältöä. Samalla yleensä löytyy ympärille tuttu ja turvallinen porukka, joka jakavat samat kiinnostuksen kohteet.  

Usein akateemisempaa koulutusta arvostetaan enemmän kuin luovien alojen osaajia. Taide-aloja ei kuitenkaan pitäisi aliarvioida, sillä ilman taidetta ja kulttuuria ihminen lakkaa olemasta ihminen. Luovuus ja taide yhdistävät ihmisiä yli kieli- ja kulttuurirajojen. SAKUstarsissa lavalla esiintyy kuka tahansa lahjakas osaajaa. Luovuus ei katso sukupuolta, ikää tai etnistä taustaa. Sanna kertoo, että teatteriproduktioissa mukana on monesti maahanmuuttajataustaisia nuoria, jotka näyttelemisen kautta vahvistavat suomen kielen taitoaan ja löytävät itsestään uusia kykyjä.  

SAKUstarsin kautta taide ja kulttuuri ovat tarjolla kaikille. Hienojen taide-elämysten lisäksi kilpailu ja siihen valmistautuminen antavat nuorille välineitä kasvaa ja kehittyä sekä tunnistaa oma lahjakkuutensa ja erityisyytensä. 

Taiteen luominen vaatii rohkeutta ja uskoa omaan itseen. Näitä eväitä tarvitaan myös elämässä, sillä rohkeutta olla minä ei voi koskaan olla liikaa. 

Tämän vuotisia SAKUstarsin kilpailuja pääset katsomaan täällä.

Artikkelikuva: Tim Marshall, Unsplash.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Kuvassa Hiroshima-illan kynttilöitäSateenkaaren värinen maalaus jossa 6 väriä