Parisuhteen reseptikirja - Uskotoivorakkaus

Parisuhteen reseptikirja tarjoaa ajatusaihetta ja uutta näkökulmaa jokaiselle, joka on parisuhteessaan joskus miettinyt arkisessa tilanteessa, että miten tässä näin kävi ja mitä tekisi, että tästä selvittäisiin.

Kokkeina sopassa ovat pastori Minna Tuominen ja toimittaja Outi Ikonen, jotka herättelevät lämpimän humoristisesti huomaamaan uusia ja tuoreita vaihtoehtoja siihen tuttuun parisuhdekanssakäymiseen. Jokaisessa jaksossa oman elämänsä asiantuntijapariskunta ruotii jotakin arjen tilannetta omista kokemuksistaan käsin.


OSA 1 SITOUTUMINEN

Voiko olla totta, että Henry the Great – tuo joillekin tutumpi, toisille oudompi hahmo – puhuu sitoutumisenpuolesta? Miksi kannattaa sitoutua? Mitä sitoutuessaan saa?


OSA 2 LUOTTAMUS

Luottamus, uskallus ja onnellisuus – miten ne voi liittää toisiinsa? Parisuhteen reseptikirjassa todistetaan, että ne linkittyvät varsin näpsäkästikin toisiinsa. Täytyy luottaa, että uskaltaa olla onnellinen… Vai onko se sittenkin niin, että kell’ onni on, se onnen kätkeköön?


OSA 3 TEOT – ROOLIT ARJESSA – SEKSUAALISUUS

Onko parisuhde tuhoon tuomittu, jos toinen haluaa ja toinen ei – seksiä nimittäin. Selibaatti – voiko se mitenkään kuulua normaalielämään? Parisuhteessa otamme monenlaisia rooleja liittyen arjen eri tilanteisiin – myös seksuaalisuuteen. Ja joskus roolijako voi olla hyvinkin yllättävä!


OSA 4 SANAT

Sanat ovat merkityksellisiä – mitenpä muuten voi toiselle kertoa ajatuksistaan… Mutta kuinka rehellinen sanomisissaan voikaan olla? Voiko olla liian suora – varsinkin jos pitäisi kertoa jotain, joka ei ole kovin positiivista. Edellyttääkö läheisyys täydellistä avoimuutta?


OSA 5 RISTIRIIDAT – ANTEEKSIANTAMINEN

Parisuhteen reseptikirjan ohjeesta etsitään anteeksiantamista ja maistellaan sen eri sävyjä. Parisuhdesopan vakiomaustajat Satu ja Tuomas täyttävät lomaketta, jossa he tutkailevat omia tapojaan antaa ja pyytää anteeksi.

Onko todella antanut anteeksi, jos ei unohda? Entä jos antaa anteeksi liian helposti?


OSA 6 RISTIRIIDAT – SUORUUS

Riiteleminen on taitolaji. Mitä voi tehdä, jos riita ”jää päälle”?

Parisuhteen reseptikirjasta etsitään tänään ohjeita riitelemiseen. Parisuhdesopan vakiomaustajat Satu ja Tuomas saavat tehtävän selvittää, millaisia tapoja lähestyä risritiitoja heiltä löytyy.


OSA 7 TEOT – AJANKÄYTTÖ

Oletko tyytyväinen omaan ajankäyttöösi? Teetkö liikaa töitä? Tuntuuko, ettei parisuhteelle jää tarpeeksi aikaa? Näiden kysymysten äärelle joutuvat Satu ja Tuomas, kun ryhtyvät täyttämään projektisihteeri Minna Tuomisen heille antamaa kyselyä.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search