Sydänrukous - Uskotoivorakkaus

Sydänrukous on eräs hiljaisen rukouksen muoto. Sydänrukouksen harjoittajan päivään kuuluu päivittäin kaksi 20 minuutin meditatiivista rukousjaksoa. Rukouksessa keskitytään sanomaan ”Kyllä” Jumalalle. Tämä hiljainen rukous avaa rukoilijan omaa mieltä ottamaan vastaan rakastavan Jumalan omassa sisimmässä ja koko elämässä. Sydänrukous kuuluu kontemplatiiviseen rukousperinteeseen, jonka juuret ulottuvat yli tuhannen vuoden taakse.

Miten sydänrukous vaikuttaa?

Rukous vie hiljaiseen tilaan, jossa voi kokea yhteyden Jumalaan. Kun harjoituksen kautta oppii irrottautumaan omista mielenliikkeistä, niin vähitellen voi huomata, ettei enää samastu omiin ajatuksiin tai elämän tapahtumiin kuten ennen. Syvintä vaikutusta Keating kuvaa sanoilla jumalallinen parantuminen (divine therapy). Sydänrukous höllentää mielen torjuntamekanismeja niin, että torjutut asiat, ”tunneroska” alkaa nousta tietoisuuteen. Hiljainen tila kuitenkin kannattelee ja syventää luottamusta siihen, että Jumala parantaa sen, mitä rukous nostaa esiin.

Hiljaisuuden arvostaminen omassa elämässä kasvattaa kuuntelemisen taitoa. Kun rukouselämä rikastuu, niin myös oma itsetuntemus lisääntyy. Rukoillessa kasvaa tietoisuus ykseydestä Jumalan, koko ihmiskunnan ja luomakunnan kanssa. Vähitellen alkaa kehittyä arvostelusta vapaa asenne toisia ihmisiä ja itseä kohtaan. Se johtaa toisista ja koko luomakunnasta huolehtimiseen. Sydänrukousta harjoittavat etsiytyvätkin usein yhteyteen toisten kanssa, eivätkä eristäydy kammioihinsa. Kyky elää nykyhetkessä ja sen realiteeteissa kasvaa.

Näin harjoitat sydänrukousta

  • Varaa itsellesi aikaa 20 minuuttia kahdesti päivässä.
  • Valitse itsellesi pyhä sana avuksi keskittymiseen. Kun palautat sen mieleesi, ilmaiset Jumalalle, että Hän saa olla ja toimia sinussa. Pyhä sana voi olla esimerkiksi Rakkaus tai Jumala. Se ei ole mantra, vaan apuväline, jonka kautta palaat lempeästi tietoiseen olemisen tilaan. Näin teet tilaa Jumalan läsnäololle.
  • Kun rukoilet, istu mieli tyynenä. Anna ajatusten virrata, mutta älä kiinnity niihin. Kun huomaat mielesi alkaneen askarrella jonkin ajatuksen parissa, sano mielessäsi lempeästi pyhä sanasi. Päästä sitten irti kiinnostavasta ajatuksesta. Jatka istumalla mielen hiljaisuudessa seuraavaan ajatuksen tuloon asti.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search