- Uskotoivorakkaus

Kummastelun polku

Lapsille, perheille ja henkilökunnalle Naistenklinikan patsaspuistossa

Kummastelun polulla pääset katselemaan, kuuntelemaan ja ihmettelemään kesäistä luontoa. Olemme kiinnittäneet polun varrelle vinkkejä, jotka auttavat sinua virittäytymään Kummastelun polun tunnelmaan. Vinkit on sijoitettu polun viereen niin, että kaikkien kulkijoiden on ne helppo havaita ja lukea.

Toivotamme sinut tervetulleeksi Kummastelun polulle!

Uuden lastensairaalan Leikki- ja nuorisotoiminnan henkilökunta, Helsingin seurakuntayhtymän työntekijät Uudesta lastensairaalasta ja Naistenklinikalta sekä HelsinkiMission Perhekaveri-vapaaehtoiset.

Siirry polulle

 

Märkvärdigastigen

För barn, familjer och personal i Kvinnoklinikens statypark

På Märkvärdiga stigen kan du se, höra och förundras över sommarnaturen. Vi har fäst tips längs stigen för att hjälpa dig att komma in i stämningen på Märkvärdiga stigen. Tipsen har placerats bredvid stigen så att alla som går förbi har lätt för att se och läsa dem.

Välkommen till Märkvärdiga stigen!

Personalen på Lek- och ungdomsverksamheten på Nya barnsjukhuset, anställda vid Helsingfors kyrkliga samfällighet från Nya barnsjukhuset och Kvinnokliniken samt volontärer från HelsingforsMissions Familjevänner.

The Wonderingpath

For children, families and staff in the sculpture park of Women’s Hospital

On the Wondering Path, you can see, listen to and wonder at nature in the summer. We have put up tips along the Wondering Path to help you get in right spirit. The tips are placed on the path so that all wanderers can see and read them easily.

Welcome to the Wondering Path!

Staff of the Play and Activity Unit in New Children’s Hospital, employees of the Lutheran Church in Helsinki working in New Children’s Hospital and Women’s Hospital, and Family Friends volunteers from HelsinkiMissio.

Kuvat, bilder, images: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Aino Ojala, Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC, Sclera + Sclera (muokkaus Ritva Hämäläinen Savas) Elina Vanninen; Emma Kulo; Kuvako. Kuvia muokattu alkuperäisestä. Bilder har editerats från originalet. Imageseditedfrom the originals.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search